img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=938946923886503&ev=PageView&noscript=1" />

Meet The Team

Mai Chien

Mai Chien

Co-founder & CTO
Le Van

Le Van

Founder & CEO
Nguyen Phu

Nguyen Phu

Co-founder

Cảm nhận

Uniworks - Thiết kế bìa brochure

Uniworks - Thiết kế bìa brochure

Thiết kế bìa brochure

TopArt Khang Điền

TopArt Khang Điền

 • Lập chiến lược marketing tổng thể
 • Sáng tạo nội dung và hình ảnh
 • Facebook Ads

Golden Era

Golden Era

 • Lập chiến lược marketing tổng thể
 • Facebook Ads
 • Tiktok Ads

Uniworks

Uniworks

 • Lập chiến lược marketing tổng thể
 • Sáng tạo nội dung và hình ảnh
 • Facebook Ads

Đỗ Gia

Đỗ Gia

 • Google Ads

NTC Legend

NTC Legend

 • Lập chiến lược marketing tổng thể
 • Sáng tạo nội dung
 • Facebook Ads
 • Google Ads

Sendo

Sendo

 • Thiết kế website

ERA Digital Agency - a hybrid agency you can trust.

Bản quyền © 2018 - 2024 ERA Digital Agency. Tất cả các quyền được bảo lưu. Xây dựng với Eraweb.