img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=938946923886503&ev=PageView&noscript=1" />

TopArt Khang Điền

TopArt Khang Điền là một chi nhánh trong chuỗi hệ thống đào tạo mỹ thuật thiếu nhi TopArt, dựa trên nền tảng Giáo dục Quốc tế Singapore với hơn 18 chi nhánh trên khắp cả nước

Mục tiêu


Truyền thông thương hiệu TopArt Khang Điền đối tượng mục tiêu, giúp họ biết nhiều hơn về các thương hiệu, cũng như góp phần tăng trưởng doanh số thông qua các hoạt động digital marketing.

Thông điệp

Thông điệp


Tập trung vào việc trình bày các lợi ích và unique selling point (USP) của sản phẩm.


Thông điệp truyền tải: 

KHƠI NGUỒN SÁNG TẠO, KHỞI ĐẦU HÀNH TRANG SẮC MÀU

Kế hoạch

Kế hoạch


• Xây dựng, phát triển các chiến lược tiếp thị kỹ thuật số dựa trên nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và các nhóm mục tiêu

• Xây dựng kế hoạch và thực thi Digital Content: content plan, bài post chi tiết và sáng tạo hình ảnh

• Triển khai các hình thức quảng cáo Digital: Facebook Ads

• Đánh giá và phân tích và tối ưu hoá hoạt động Marketing

Kết quả

Kết quả


Chiến dịch marketing cũng đã giúp tạo nên một thương hiệu mạnh mẽ cho TopArt Khang Điền, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nghệ thuật cho trẻ em. 

Ngoài ra, chiến dịch marketing đã cải thiện tương tác và sự nhận biết của TopArt Khang Điền trên các phương tiện truyền thông xã hội và trang web. Điều này giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường và tương tác hiệu quả hơn với cộng đồng học viên và phụ huynh.

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

ERA Digital Agency - a hybrid agency you can trust.

Bản quyền © 2018 - 2024 ERA Digital Agency. Tất cả các quyền được bảo lưu. Xây dựng với Eraweb.