Dịch vụ

của chúng tôi

Strategy & Planning (Lên Chiến Lược và Kế Hoạch)

Xây dựng chiến lược và kế hoạch chuẩn Digital Marketing, và được đảm bảo về lộ trình thực hiện cùng kết quả đưa ra.

Digital Production (Sản xuất kỹ thuật số)

Software development

(Phát triển phần mềm)

Website/Landing page

Social Network: Mạng lưới xã hội

CRM/HRM (Customer Relationship Management/Human Resources Management): Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng/ quản trị nguồn nhân lực

Mobile App: Ứng dụng điện thoại

Corporate Identity Package: Bộ nhận diện doanh nghiệp/thương hiệu

Graphic Design: Thiết kế đồ họa

Photo-shooting: Chụp hình ảnh

Visual Creation

(Sáng tạo hình ảnh)

TVC (Television Video Commercials): Video quảng cáo vô tuyến (TV)
Motion Graphic: Đồ họa chuyển động
Animation: Hoạt họa/ hoạt hình
Viral Video: Video mang tính lan truyền

Social Media Content: Nội dung truyền thông xã hội

Website Content: Nội dung trang web

Content Creation

(Sáng tạo nội dung)

Digital Ads (Quảng cáo kỹ thuật số)

Bằng cách tận dụng công cụ tìm kiếm (search engine), các trang hiển thị (display) và mạng xã hội (social media), chúng tôi sẽ giúp bạn thiết kế nên những Digital Ads mang lại hiệu quả KPI đáng kể.

Email Marketing

Tiếp thị qua Email

SMS Marketing

Tiếp thị qua tin nhắn điện thoại

Public Relations

Quan hệ công chúng

Wifi Marketing

Tiếp thị qua hệ thống mạng Wifi

ERA Digital Agency - a hybrid agency you can trust.

Bản quyền © 2018 - 2023 ERA Digital Agency. Tất cả các quyền được bảo lưu. Xây dựng với Eraweb.