img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=938946923886503&ev=PageView&noscript=1" />

Petro Vietnam

PETROVIETNAM (viết tắt là PVN) là công ty nhà nước được tiến hành các hoạt động dầu khí và ký kết hợp đồng dầu khí với tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí theo quy định của pháp luật.

Mục tiêu


• Quảng bá sản phẩm mới "N.Humante+TE"

• Tăng cường tương tác và lượt thích trang

Thông điệp

Thông điệp


Chiến dịch cover bài hát "Như Ngày Nào" & Tập trung vào việc trình bày các lợi ích và unique selling point (USP) của sản phẩm trên website và thông qua thiết kế cho bộ nhận diện thương hiệu 

Kế hoạch

Kế hoạch


• Tạo nội dung trên mạng xã hội

• Quảng cáo trên Facebook

• Thực hiện gói nhận diện thương hiệu công ty

• Thiết kế và phát triển trang web

Kết quả

Kết quả


Kết quả sau khi thực hiện chiến dịch:

1. Tăng Sự Nhận Diện Thương Hiệu: Gói nhận diện thương hiệu mới đã tạo ra một hình ảnh đồng nhất và chuyên nghiệp cho Panasonic. Điều này đã giúp tăng sự nhận diện thương hiệu và tin cậy từ phía khách hàng.

2. Website Hiện Đại và Thu Hút: Thiết kế và phát triển trang web mới đã tạo ra một trải nghiệm người dùng hiện đại và thú vị. Trang web thể hiện sự chuyên nghiệp của Panasonic và cung cấp thông tin dễ dàng truy cập cho khách hàng.

3. Tạo Hiện Diện Trực Tuyến Mạnh Mẽ: Các hoạt động trên mạng xã hội và quảng cáo trên Facebook đã giúp Panasonic xây dựng một hiện diện trực tuyến mạnh mẽ hơn. Sự tương tác và phản hồi tích cực từ cộng đồng trực tuyến đã tạo nền tảng cho sự kết nối với khách hàng và người hâm mộ.

ERA Digital Agency - a hybrid agency you can trust.

Bản quyền © 2018 - 2024 ERA Digital Agency. Tất cả các quyền được bảo lưu. Xây dựng với Eraweb.