img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=938946923886503&ev=PageView&noscript=1" />


Mình gia nhập công ty cũng 1 tháng rồi. Đây là lần đầu tiên mình tham gia một công ty làm việc với hình thức online như thế.

Mình có cảm giác như làm trong công ty nước ngoài vậy, tất cả mọi chuyện không cần phải gặp nhau mỗi ngày trên công ty như những chỗ làm khác, chỉ cần khi nào có việc, các nhân viên sẽ nói chuyện với nhau qua những ứng dụng để trao đổi chính về những công việc. Không có thời gian rảnh rỗi để trao đổi những chuyện linh tinh.

Công việc linh hoạt, thời gian linh hoạt. Mình nghĩ đó là những gì mình cần.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi

ERA Digital Agency - a hybrid agency you can trust.

Bản quyền © 2018 - 2024 ERA Digital Agency. Tất cả các quyền được bảo lưu. Xây dựng với Eraweb.