ERA Digital Agency là một Hybrid Agency

Chúng tôi có thể linh động làm việc trên nền tảng online hoặc làm việc trực tiếp, tùy theo nhu cầu của khách hàng

ERA Team tập trung vào những yếu tố sau để giúp bạn phát triển toàn diện nhất:

Chiến lược

Sáng tạo

Công nghệ cải tiến/Đổi mới

ERA Ecosystem

Eraweb

Nền tảng xây dựng website và landing page CHUẨN MARKETING

Gemsocial

Nền tảng xây dựng mạng xã hội quản trị doanh nghiệp hiệu quả

ERA Digital định hướng tạo ra trải nghiệm kỹ thuật số độc đáo và giải pháp công nghệ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chúng tôi sẽ là đối tác chiến lược trên con đường phát triển bền vững của các bạn, bằng cách đề xuất các ý tưởng sáng tạo, đổi mới và áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất trong quá trình lên ý tưởng và thực thi.

Tầm nhìn

Chúng tôi định hướng phát triển thành Agency Công nghệ có tầm ảnh hưởng tới hành trình đổi mới công nghệ hoá.

Giá trị cốt lõi

Để có thể phát triển bền vững và toàn diện nhất, công ty chúng tôi luôn dựa vào 5 giá trị cốt lõi, rút ra được qua quá trình làm việc và hợp tác:

Chính Trực (Integrity)

ERA Team đề cao sự rõ ràng, minh bạch, và trung thực trong công việc. Chúng tôi khuyến khích sự giao tiếp minh bạch (Transparent Communication) không chỉ trong team và cả đối tác của mình. Khi hợp tác cùng chúng tôi, bạn sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin và tiến độ về dự án chúng ta đang cùng xây dựng.

Tích cực (Positivity)

Chúng tôi luôn hướng tới một môi trường làm việc lành mạnh, tích cực, nơi mọi người được lắng nghe, được lên tiếng, và được giúp đỡ kịp thời. 

Biết ơn (Gratitude)

Chúng tôi luôn trân trọng những giá trị mà ERA Team và bạn hợp tác cùng nhau xây dựng nên. Nỗ lực của mọi người sẽ luôn được nhìn nhận, từ đó cùng nhau học hỏi và cải tiến tốt hơn.

Khuyến khích (Encouragement)

ERA Team luôn cởi mở để lắng nghe ý kiến của bạn trong quá trình làm việc. Chúng tôi luôn tin rằng khi đồng hành cùng nhau, sự khuyến khích sẽ giúp cải thiện tinh thần và tiếp động lực cho cả team cùng bạn hợp tác.

Cải tiến (Improvement)

Sau mỗi dự án hợp tác, chúng tôi luôn ngồi lại và cùng tìm ra những bước đi tiếp theo trên con đường phát triển. Chúng tôi hướng tới sự đổi mới và luôn cải tiến từ ý kiến của cả ERA Team và đối tác - khách hàng.

ERA Digital Agency - a hybrid agency you can trust.

Bản quyền © 2018 - 2023 ERA Digital Agency. Tất cả các quyền được bảo lưu. Xây dựng với Eraweb.