Case Studies

Định hướng:

Quảng bá cho sản phẩm mới “N.Humante+TE”

Tăng tương tác và lượt like trên Page

Hoạt động:

Sáng tạo nội dung cho trang xã hội

Facebook Ads: Quảng cáo Facebook

Thực hiện bộ package nhận diện thương hiệu

Thiết kế và phát triển trang Web

ERA TECHNOLOGY & COMMUNICATIONS COMPANY LIMITED

Headquarter: 109 Street 5, Phuoc Binh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Follow us on